Liên hệ

Trường Tiểu Học Yên Thịnh

Địa chỉ: xã Yên Thịnh, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kan

Hiệu trưởng: Trần Thị Thanh Huyền

Số điện thoại: 01699397709

Email: c1yenthinh.pgdchodon.edu.vn